ดิกก์

(เปลี่ยนทางจาก Digg)

ดิกก์ (Digg) เป็นเว็บไซต์ที่เน้นข่าวเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ โดยผสม social bookmarking บล็อก และการเชื่อมโยงเนื้อหาเว็บ เข้าด้วยกัน และมีการกรองคัดเลือกเนื้อหาในลักษณะการร่วมลงคะแนนที่ทุกคนเท่าเทียมกัน (ไม่มีลำดับชั้น) เนื้อหาข่าวและเว็บไซต์จะถูกส่งเข้ามาโดยผู้ใช้ จากนั้นจะถูกเลื่อนให้ไปแสดงที่หน้าแรกผ่านระบบการจัดอันดับโดยผู้ใช้ ซึ่งแตกต่างจากระบบการกรองคัดเลือกเนื้อหาในเว็บไซต์อื่น ๆ จำนวนมากใช้อยู่

Digg
Digg logo
หน้าหลักเว็บไซต์ดิกก์
หน้าหลักเว็บไซต์ดิกก์วันที่ 2 พฤษภาคม 2550
ประเภทเว็บไซต์ชุมชนเนื้อหา
ภาษาที่ใช้ได้ภาษาอังกฤษ (ส่วนใหญ่)
เจ้าของDigg, Inc.
สร้างโดยเควิน โรส
พนักงาน18
ยูอาร์แอลhttp://www.digg.com/
เชิงพาณิชย์ใช่
ลงทะเบียนจำเป็นสำหรับการเพิ่มเนื้อหา

อ้างอิง แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข