คันทรี

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก Country)

คันทรี เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ country อาจหมายถึง

คำแปล