Bao Young Blood ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต

Bao Young Blood ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต เป็นรายการประกวดวงดนตรีที่ใช้เฉพาะเพลงของวงคาราบาวเท่านั้นในการประกวด เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของโครงการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต โดย มูลนิธิคาราบาว ร่วมกับเครื่องดื่ม คาราบาวแดง และ เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ นำมาผลิตเป็นรายการออกอากาศทางช่องเวิร์คพอยท์ตั้งแต่ พ.ศ. 2558

Bao Young Blood ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต
200px
ประเภทประกวด
สร้างโดยเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
เค้าโครงจากโครงการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต
พัฒนาโดยเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
แสดงนำปิยะวัฒน์ เข็มเพชร (ซีซั่น 1)
กันต์ กันตถาวร (ซีซั่น 2-3)[1]
เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (ซีซั่น 4)
กรรมการกีรติ พรหมสาขา ณ สกลนคร
พลพล พลกองเส็ง (ซีซั่น 1)
มณีนุช เสมรสุต (ซีซั่น 2-4)
จิรศักดิ์ ปานพุ่ม(ซีซั่น2-3)
จักรวาล เสาธงยุติธรรม (ซีซั่น 3-4)
จิรากร สมพิทักษ์ (ซีซั่น 4)
บรรยายโดยปิยะวัฒน์ เข็มเพชร (ซีซั่น 1)
กันต์ กันตถาวร (ซีซั่น 2-3)
เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (ซีซั่น 4)
ผู้ประพันธ์
ดนตรีท้องเรื่อง
ยืนยง โอภากุล
ดนตรีเปิดBao Young Blood ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตของคาราบาว
ดนตรีปิดBao Young Blood ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตของคาราบาว
ผู้ประพันธ์ยืนยง โอภากุล
ประเทศแหล่งกำเนิด ไทย
ภาษาต้นฉบับภาษาไทย
จำนวนฤดูกาล4
จำนวนตอน13
การผลิต
ผู้อำนวยการสร้างฝ่ายบริหารปัญญา นิรันดร์กุล
ประภาส ชลศรานนท์
ผู้อำนวยการสร้างพาณิชย์ สดสี
ชลากรณ์ ปัญญาโฉม
วิชนี ศรีสวัสดิ์
สถานที่ถ่ายทำเวิร์คพอยท์สตูดิโอ
กล้องMulti-Camera
ความยาวตอน1 ชั่วโมง
การแพร่ภาพ
เครือข่าย/ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี
ออกอากาศครั้งแรก7 กุมภาพันธ์ 2558 (2558-02-07) (ซีซั่น 1)
การออกอากาศแรก7 กุมภาพันธ์ 2558 (2558-02-07) (ซีซั่น 1) – 5 พฤษภาคม 2561 (2561-05-05) (ซีซั่น 4)
แหล่งข้อมูลอื่น
เว็บไซต์ของรายการ

กติกา[2]แก้ไข

รอบ Audition ระดับจังหวัดแก้ไข

วงดนตรีที่ผ่านการคัดเลือกเดโมทั้งหมด 150 วง จะเข้าสู่เวทีการประกวดเพื่อแสดงความสามารถทางด้านดนตรีในรอบ Audition ระดับจังหวัดจำนวน 10 เวที เวทีละ 15 วง กระจายทั่วภูมิภาค โดยมีกรรมการภาคสนาม 3 ท่าน ซึ่งจะสลับสับเปลี่ยนกันไปในทุกซีซั่นเป็นผู้ให้คะแนน เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 60 วงทั่วประเทศที่จะเข้าสู่รอบ Audition ระดับภาค ที่เวิร์คพอยท์สตูดิโอ

รอบ Audition อย่างเป็นทางการแก้ไข

วงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบ Audition ระดับจังหวัดทั้ง 60 วงทั่วประเทศ แบ่งเป็นภาค ภาคละ 12 วง รวม 5 ภาค จะได้เข้าประกวดวงดนตรี พร้อมร่วมถ่ายทำรายการ Bao Young Blood ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต ที่เวิร์คพอยท์สตูดิโอ โดยมีศิลปินในวงการเพลง 3 ท่าน เป็นกรรมการประจำรายการเพื่อตัดสินและให้คะแนน กรรมการแต่ละท่านสามารถให้คะแนนสูงสุดท่านละ 4 คะแนน (ซีซั่น 3 มีท่านละ 3 คะแนน) รวม 12 คะแนน วงที่ได้คะแนน 9 คะแนนขึ้นไปจะผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือก เพื่อให้กรรมการตัดสินอีกครั้งว่าวงใดจะผ่านเข้าสู่รอบ Semi - Final ซึ่งจะมีเพียง 20 วง อนึ่ง จะมีกติกาพิเศษ คือ วงที่ได้ 12 คะแนนเต็ม หรือ Perfect Score จะผ่านเข้าสู่รอบ Semi-Final ทันที

แต่ในซีซั่น 4 มีการปรับเปลี่ยนกติกาใหม่ทั้งหมด โดยจะไม่มีปุ่มคะแนนซึ่งเป็นหลอดสีเขียว แต่จะเป็นปุ่มเลื่อนเพื่อสั่งให้หยุดการแสดง ซึ่งมี 3 ปุ่ม สำหรับคณะกรรมการ 3 คน ซึ่งเมื่อเลื่อนแล้ว วงดนตรีนั้นจะต้องหยุดการแสดงทันที และฟังความคิดเห็นพร้อมกับผลการตัดสิน ซึ่งถ้าได้ 2 ใน 3 ขึ้นไป จะผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือก เพื่อให้กรรมการตัดสินอีกครั้งเหมื่อนเช่น 3 ซีซั่นที่ผ่านมา แต่หากมีวงดนตรีที่ถูกใจกรรมการเป็นพิเศษ กรรมการสามารถลุกออกจากเก้าอี้ของตนเองไปยังปุ่ม เพื่อกดปุ่ม Perfect Band ซึ่งปุ่มนี้ กรรมการมีสิทธิ์ใช้ได้เพียงคนละ 1 ครั้งเท่านั้น และวงใดที่ได้รับการกดปุ่ม Perfect Band วงนั้นจะผ่านเข้าสู่รอบ Semi-Final ทันที และในรอบคัดเลือกครั้งที่ 2 จะคัดจนได้วงดนตรีที่ผ่านเข้าสู่รอบ Semi-Final เพียง 16 วงเท่านั้น

Workshopแก้ไข

ตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิคาราบาว ในการถ่ายถอดความรู้บทเพลงเพื่อชีวิตสู่คนรุ่นใหม่ 20 วงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบสู่รอบ Semi - Final จะได้สัมผัสประสบการณ์ทางด้านดนตรี ในการ Workshop สุด Exclusive อย่างใกล้ชิดโดยวงคาราบาว ในการเรียนรู้ทักษะ เทคนิคต่าง ๆ ทางดนตรี ตลอดจนคำแนะนำ การนำเสนอเพลงที่ใช้เข้าประกวดแข่งขันในรอบ Semi - Final

รอบ Semi-Finalแก้ไข

หลังจาก Workshop กับวงคาราบาวเสร็จแล้ว วงที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 20 วง จะประกวดเป็นภาค ภาคละ 4 วง โดยมีกรรมการชุดเดียวกันกับรอบ Audition อย่างเป็นทางการเป็นผู้ให้คะแนน เพื่อคัดเลือกให้เหลือตัวแทนภาคเพียงภาคละ 1 วง รวม 5 วงสุดท้ายที่จะเข้าประกวดในรอบ Final แต่ในซีซั่นที่ 4 วงที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 16 วง จะประกวดเป็นกลุ่ม ซึ่งมีทั้งหมด 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 วง เพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียงกลุ่มละ 1 วง รวม 4 วงสุดท้ายที่จะได้เข้าแข่งขันในรอบ Final

รอบ Finalแก้ไข

วงที่ผ่านเข้ารอบ 5 วงสุดท้าย (ซีซั่นที่ 4 เหลือ 4 วง) ที่เป็นตัวแทนของแต่ละภาคหรือกลุ่ม จะได้เข้าร่วม Workshop กับวงคาราบาวอีกครั้ง ก่อนแข่งขันรอบ Final และร่วมเล่นคอนเสิร์ตกับวงคาราบาว พร้อมถ่ายทำรายการ Bao Young Blood ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต ที่เวิร์คพอยท์สตูดิโอ โดยการตัดสินจะมาจากคะแนนของกรรมการชุดเดิม รวมกับวงคาราบาว (ซีซั่น 2 และ 3 นับรวมคะแนนจากการโหวตของคนทั่วประเทศด้วย โดยการออกอากาศแบบถ่ายทอดสด) ซึ่งวงที่ได้คะแนนมากที่สุดจะได้เป็นแชมป์ประจำซีซั่นทันที

เงินรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศแก้ไข

  • รางวัลเงินสดมูลค่า 1,000,000 บาท (สำหรับซีซั่น 1)
  • รางวัลเงินสดมูลค่า 100,000 บาท (สำหรับซีซั่น 2 เป็นต้นมา)

พิธีกรแก้ไข

พิธีกร ซีซั่น
1 2 3 4
ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร
กันต์ กันตถาวร
เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

กรรมการแก้ไข

กรรมการ ซีซั่น
1 2 3 4
กีรติ พรหมสาขา ณ สกลนคร
จิรศักดิ์ ปานพุ่ม
พลพล พลกองเส็ง
มณีนุช เสมรสุต
จักรวาล เสาธงยุติธรรม
จิรากร สมพิทักษ์

ฤดูกาลแก้ไข

ทำเนียบแชมป์แก้ไข

ปี ซีซั่น ชนะเลิศ รองฯ อันดับ 1 รองฯ อันดับ 2
2558 1 แอสซิสต์ บรรเจิดพาราไดซ์ เหลนบาว
2559 2 เดอะวอริเออร์ เดอะแบล็คชิพ ฟูล ฟิล สกา
2560 3 เอเวอร์เรสต์ เซลซิลีอา อะตอมิค บอย
2561 4 อิสรภาพ ZeroX Cipper

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข