แอมเบียนต์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก Ambient)

แอมเบียนต์ (อังกฤษ: Ambient) อาจหมายถึง