อเล็กซา

(เปลี่ยนทางจาก Alexa Internet)
Alexa Internet logo.svg

อเล็กซาอินเทอร์เน็ต (Alexa Internet) เป็นเว็บไซต์ที่แสดงข้อมูลสถิติของแหล่งข้อมูลอื่นและจัดอันดับเว็บไซต์คนนิยม ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ แอมะซอน.คอม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดย บรูว์สเตอร์ เคล และ บรูซ กิลเลียต และสนับสนุนโดย เจคอบ ซาฟรา โดยจะให้เป็นเว็บในเชิงพาณิชย์ของ Archive.org ในปี พ.ศ. 2542 แอมะซอนได้ซื้ออเล็กซาเป็นจำนวนหุ้นในมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อเล็กซาแตกต่างจากเว็บอื่น โดยจัดอันดับเว็บไซต์ผ่านตามความสัมพันธ์ของเว็บไซต์ผ่านทางบอตและเครื่องมือต่างๆ โดยเจ้าของเว็บไซต์ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเสริมเพื่อส่งข้อมูลให้


Alexa มี 4  Features หลักๆ ประกอบด้วย

1. ด้านการทำ Content Exploration

2. ด้านการทำ SEO

3. ด้านการดู Audience

4. ด้านการวิเคราะห์คู่แข่ง Competitors Research

ซึ่งแต่ละFeatures มีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้

1. Content Exploration  คือเครื่องมือที่ช่วยให้เราหา idea / topic  ในการเขียน Content  ใหม่ๆ เช่น ค้นหาคำว่า “Martech” ตามภาพ alexa จะดึง Topic ที่ได้รับความนิยม ทั้งในด้านการ engagement, จำนวน shares และเราสามารถ Dig down ในแต่ละหมวดหมู่ได้อีก

2. SEO แบ่งเป็น 6หมวดหมู่ย่อยได้แก่

– Site Audits เพื่อตรวจสอบคุณภาพ Website ของเราในด้านต่างๆ ทั้ง Performance , Security , HTML Tags , Reputation  และให้คะแนนรวมของ Website  เรา

– Competitor Keyword Matrix  ตารางเปรียบเทียบจำนวน Keyword ที่เราทำ SEO ได้ดีเมือเทียบกับ Website อื่นๆ (หรือคู่แข่ง) ตัวอย่างผมเปรียบเทียบ website ของเรากับ rainmaker.in.th, nuttaputch.com, stepstraining.co, digitalmarketingwow.com, googleanalyticsthailand.com, ourgreenfish.com, pakorn.in.th, twfdigital.com, am2bmarketing.co.th เป็นต้น

– Keyword Difficulty Tool ดูความยากง่ายของ Keyword ที่เราสนใจ และแนะนำ Keyword ที่ใกล้เคียงกัน เช่น Keyword คำว่า”ลดราคา” ได้รับความนิยมในการ Search  แค่ไหน และคะแนนการแข่งขัน หรือ Competition score ของ website เรา (ยิ่งสูง ยิ่งมีโอกาสแข่งขันได้ดี)

– On-Page SEO Checker เครื่องมือที่ช่วยบอกเราว่า ถ้าต้องการติด Keyword A ในหน้า webpage B เราต้องทำการปรับปรุง Webpage นั้นๆตรงไหนบ้าง (SEO optimization) เช่นในภาพบอกว่าให้เราใส่ H1 tag และใส่ Attribution value ในไฟล์ Image

– Competitor Backlink Checker ส่วนนี้มีประโยชน์ในการหา Gap ด้าน backlink เช่นกัน โดยการเทียบเรากับ website ที่ต้องการ (คู่แข่ง) เพื่อเทียบกันให้เห็น Gap ว่าคู่แข่งมี Backlink จากต้นทางอะไรบ้างที่น่าสนใจ และเราควรหาโอกาสเพิ่ม backlink จาก website ต้นทางนั้นๆบ้างเป็นต้น

จะเห็นได้ว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งอื่นๆแล้วมี Backlink จาก URL  ต้นทางไหนบ้างที่เรายังขาด ควรหาทางเพิ่มครับ

– Keyword Share of Voice ดูว่ามี Website ไหนบ้างที่ทำครอง SOV ใน Keyword ที่เราระบุ

3. Audience

– Audience Overlap Tool เปรียบเทียบ website  เรากับคู่แข่งในด้านการซ้อนทับกันของ user (Audience Overlap)  จากภาพจะเห็นว่า Alexa ตีความว่า website ของเรา (Martechthai.com) มีAudience Overlap ซ้อนทับกับ ourgreenfish.com, stepstraining.co, nuttaputch.com

– Audience Interest ดูว่า User ที่เข้ามามี Interest แบบไหน (ส่วนใหญ่ต้องเป็น website ต่างประเทศถึงจะเห็น  Data ชุดนี้)

4. Competitors : ด้านการวิเคราะห์คู่แข่งCompetitors Research หรือในแง่มุมของ alexa เอง ก็คือการเจาะดูข้อมูล website ใด website นึงนั่นเอง เช่น

– Site Overview ดูภาพรวม website ทั้งหมด ทั้ง ในแง่ keyword เช่น Top Keyword, Optimization Opportunities, Keyword Gaps, หรือ ในแง่ของ Traffic Sources และในแง่ของ backlink หรือ Referral Sites

– Site Comparisons คือการเปรียบเทียบ website เรากับคู่แข่งทั้ง Rank ของ Alexa เอง, จำนวนการเข้าถึง, และ Percent ของ  Pageview

– Site Keywords การการวิเคราะห์ Keyword ทั้งหมดใน website นั้นๆทั้งในเชิงของ Share of voice, และความนิยมใน Keyword นั้นๆ

โดยเราสามารถ  Filter ข้อมูลเฉพาะ Paid, Organic Traffic ได้ หรือ Filter ตามความนิยมก็ได้ เพื่อให้เราเลือก Priority งาน Keyword optimization อย่างเหมาะสมครับ

– Sites Linking In คือการดู backlink ทั้งหมดที่ link เข้ามายัง website นั้นๆ โดยเราสามารถ download ไฟล์ spreadsheet มาดู Pro/Con backlink ทั้งหมดได้

– Top 500 sites คือข้อมูล Website ที่ถูกจัดอันดับ (Ranking) โดย Alexa

สรุปว่า Alexa จัดเป็น Martech สายวิเคราะห์ Content, SEO, ของคู่แข่ง ที่มีประโยชน์มากๆครับ ในราคาเริ่มต้นแค่ $79 ประมาณ 2,500 ต่อเดือน  เหมาะสำหรับ Website ที่เน้น SEO หรือสร้าง Organic Traffic ทั้งการ Audit SEO factor พื้นฐานไปจน

– การเจาะ Keywordคู่แข่ง

– การหาโอกาสจาก Keyword ที่ยังไม่มีใครยึดครอง

– การ Optimization Webpage ให้เหมาะสมกับ

– การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือก Strategic Keywords เป็นต้น

อันดับเว็บยอดนิยมแก้ไข

อันดับปี2563แก้ไข

อ้างอิงจากhttps://www.alexa.com/topsites เก็บถาวร 2021-02-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

 1. google.com
 2. youtube.com
 3. Tmall.com
 4. facebook.com
 5. baidu.com
 6. Qq.com
 7. Sohu.com
 8. Login.tmall.com

อันดับในไทยแก้ไข

อันดับเว็บที่ผู้ใช้งานในประเทศไทยเข้าเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ในเมืองไทยเองและในต่างประเทศ โดยเก็บข้อมูลผ่านบอตและความสัมพันธ์ในระบบอเล็กซา ซึ่งแตกต่างจากการจัดอันดับของทรูฮิตส์(เนคเทค) ที่เจ้าของเว็บไซต์ต้องติดตั้งโปรแกรมเสิรมเข้าสู่เว็บ และให้ส่งข้อมูลไปเก็บในเซิร์ฟเวอร์ของเนคเทคเอง ซึ่งเน้นในการเก็บข้อมูลเฉพาะเว็บที่สนใจในโครงการเป็นหลัก อันดับต่างๆ จากเว็บอเล็กซา 10 อันดับแรกได้แก่

อ้างอิงข้อมูล https://www.alexa.com/topsites/countries/TH เก็บถาวร 2018-04-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

 1. google.com
 2. youtube.com
 3. google.co.th
 4. Bongacams.com
 5. pantip.com
 6. facebook.com
 7. Line.me
 8. lazada.co.th
 9. Blogspot.com
 10. Live.com

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข