บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากยังไม่มีชื่อภาษาไทยที่กระชับ เหมาะสม หรือไม่รู้วิธีอ่านในภาษาไทย

Advanced Encryption Package 2008 Professional (AEP2008 PRO) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเข้ารหัสข้อมูล จัดตั้งขึ้นโดย SecureAction Research, LLC เพื่อยกระดับมาตรฐานการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่ง Advanced Encryption 2008 Professional ได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านความปลอดภัยและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ โดยสามารถใช้ คีย์ลับและขั้นตอนวิธีในการเข้ารหัส

Advanced Encryption Package 2008 Professional
วันที่เปิดตัว16 พฤศจิกายน, พ.ศ. 2546
รุ่นล่าสุด4.6.16 / 1 มีนาคมพ.ศ. 2551
รุ่นทดลอง4.6.15 / 8 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2551
ระบบปฏิบัติการวินโดวส์
สัญญาอนุญาตSecureAction Research, LLC
เว็บไซต์www.secureaction.com/encryption_pro

คุณสมบัติแก้ไข

ชนิดของข้อมูลที่รองรับแก้ไข

 • ทำงานในรูปแบบ Batch Encryption
 • ทำงานบนแหล่งเก็บข้อมูลได้หลากหลาย
 • สามารถทำงานกับไฟล์ .ZIP ได้โดยสามารถดูข้อมูลภายในไฟล์ได้ และสามารถสร้างเป็นไฟล์ .ZIP ขึ้นใหม่ได้ภายในโปรแกรม
 • สามารถสร้างไฟล์ที่ execute ได้ และเป็นไฟล์ที่ถอดรหัสได้ด้วยตัวเอง สำหรับผู้ที่ไม่มี AEP2008 PRO สามารถถอดรหัส ข้อมูลโดยการใส่ passphrase เท่านั้น
 • สามารถเข้ารหัสข้อความได้เพื่อความปลอดภัยในการติดต่อผ่านทาง e-mail, chat หรือ IM เช่น ICQ, AOL โดยผู้รับปลายทางจะต้องใส่ password เพื่อทำการถอดรหัสข้อความ

ขั้นตอนวิธีที่สนับสนุนการทำงานแก้ไข

AEP2008 PRO สนับสนุนการทำงาน RSA Algorithm รองรับการเข้ารหัสทั้ง 2 แบบคือ แบบการเข้ารหัสลับแบบกุญแจสมมาตร และ การเข้ารหัสลับแบบกุญแจอสมมาตร

 • สามารถใช้ฟังก์ชันของ RSA ในรูปแบบ command line ได้ทั้งหมด
 • DESX, BLOWFISH, RIJNDAEL or AES, CAST, 3DES, RC2, DIAMOND2 ,TEA, SAFER, 3WAY, GOST, SHARK, SQUARE, SKIPJACK, TWOFISH, MARS (developed by IBM) ,SERPENT ,RSA Public-Private Key Cryptography

ระดับความปลอดภัยแก้ไข

 • ไม่มีช่องทาง back door ของ software จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • ต่อต้านวิธี brute force โดยใช้การเข้ารหัสและการป้องกันเอกสารที่สำคัญ
 • รวบรวมรหัสเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้คำที่ไม่ปลอดภัยในการสร้างรหัส
 • มีเครื่องมือลับเพื่อใช้ในการลบตัวติดตามในอินเทอร์เน็ต
 • มีเครื่องมือทำลายเอกสารของไฟล์ที่ถูกเข้ารหัส ด้วยการใช้ AEP2008 PRO นี้จะไม่มีสามารถทำการกู้งานจากไฟล์ ที่ถูกลบ AEP2008 PRO รองรับขั้นตอนวิธีถึง wiping 18 ตัว

อ้างอิงแก้ไข