ส่วนของ ระบบจำแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์ (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System)

V อื่นๆ (Various)

V04B Urine tests แก้

V04C Other diagnostic agents แก้

V04CA Tests for diabetes แก้

V04CA01 Tolbutamide
V04CA02 Glucose

V04CB Tests for fat absorption แก้

V04CB01 Vitamin A concentrates

V04CC Tests for bile duct patency แก้

V04CC01 Sorbitol
V04CC02 Magnesium sulfate
V04CC03 Sincalide
V04CC04 Ceruletide

V04CD Tests for pituitary function แก้

V04CD01 Metyrapone
V04CD03 Sermorelin
V04CD04 Corticorelin
V04CD05 Somatorelin

V04CE Tests for liver functional capacity แก้

V04CE01 Galactose
V04CE02 Sulfobromophthalein

V04CF Tuberculosis diagnostics แก้

V04CF01 Tuberculin

V04CG Tests for gastric secretion แก้

V04CG01 Cation exchange resins
V04CG02 Betazole
V04CG03 Histamine phosphate
V04CG04 Pentagastrin
V04CG05 Methylthioninium chloride
V04CG30 Caffeine and sodium benzoate

V04CH Tests for renal function แก้

V04CH01 Inulin and other polyfructosans
V04CH02 Indigo carmine
V04CH03 Phenolsulfonphthalein
V04CH04 Alsactide
V04CH30 Aminohippuric acid

V04CJ Tests for thyreoidea function แก้

V04CJ01 Thyrotropin
V04CJ02 Protirelin

V04CK Tests for pancreatic function แก้

V04CK01 Secretin
V04CK02 Pancreozymin (cholecystokinin)
V04CK03 Bentiromide

V04CL Tests for allergic diseases แก้

V04CM Tests for fertility disturbances แก้

V04CM01 Gonadorelin

V04CX Other diagnostic agents แก้