ส่วนของ ระบบจำแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์ (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System)

M ระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้าง (Musculo-skeletal system)

M02A Topical products for joint and muscular painแก้ไข

M02AA Anti-inflammatory preparations, non-steroids for topical useแก้ไข

M02AA01 Phenylbutazone
M02AA02 Mofebutazone
M02AA03 Clofezone
M02AA04 Oxyphenbutazone
M02AA05 Benzydamine
M02AA06 Etofenamate
M02AA07 Piroxicam
M02AA08 Felbinac
M02AA09 Bufexamac
M02AA10 Ketoprofen
M02AA11 Bendazac
M02AA12 Naproxen
M02AA13 Ibuprofen
M02AA14 Fentiazac
M02AA15 Diclofenac
M02AA16 Feprazone
M02AA17 Niflumic acid
M02AA18 Meclofenamic acid
M02AA19 Flurbiprofen
M02AA21 Tolmetin
M02AA22 Suxibuzone
M02AA23 Indometacin
M02AA24 Nifenazone

M02AB Capsicum preparations and similar agentsแก้ไข

M02AC Preparations with salicylic acid derivativesแก้ไข

M02AX Other topical products for joint and muscular painแก้ไข

M02AX02 Tolazoline
M02AX03 Dimethyl sulfoxide
M02AX10 Various