ส่วนของ ระบบจำแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์ (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System)

L สารต้านเนื้องอกและภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Antineoplastic and immunomodulating agents)

L02A Hormones and related agentsแก้ไข

L02AA Estrogensแก้ไข

L02AA01 Diethylstilbestrol
L02AA02 Polyestradiol phosphate
L02AA03 Ethinylestradiol
L02AA04 Fosfestrol

L02AB Progestogensแก้ไข

L02AB01 Megestrol
L02AB02 Medroxyprogesterone
L02AB03 Gestonorone

L02AE Gonadotropin-releasing hormone analoguesแก้ไข

L02AE01 Buserelin
L02AE02 Leuprorelin
L02AE03 Goserelin
L02AE04 Triptorelin

L02AX Other hormonesแก้ไข

L02B Hormone antagonists and related agentsแก้ไข

L02BA Anti-estrogensแก้ไข

L02BA01 Tamoxifen
L02BA02 Toremifene
L02BA03 Fulvestrant

L02BB Anti-androgensแก้ไข

L02BB01 Flutamide
L02BB02 Nilutamide
L02BB03 Bicalutamide

L02BG Enzyme inhibitorsแก้ไข

L02BG01 Aminogluthetimide
L02BG02 Formestane
L02BG03 Anastrozole
L02BG04 Letrozole
L02BG05 Vorozole
L02BG06 Exemestane

L02BX Other hormone antagonists and related agentsแก้ไข

L02BX01 Abarelix