ส่วนของ ระบบจำแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์ (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System)

H ระบบฮอร์โมน (Systemic hormonal preparations) มีฮอร์โมนเพศและอินซูลิน

H05A Parathyroid hormones and analoguesแก้ไข

H05AA Parathyroid hormones and analoguesแก้ไข

H05AA01 สารสกัดจากต่อมพาราไธรอยด์
H05AA02 เทริพาไรไทด์

H05B Anti-parathyroid agentsแก้ไข

H05BA แคลซิโทนิน preparationsแก้ไข

H05BA01 แคลซิโทนิน (salmon synthetic)
H05BA02 แคลซิโทนิน (pork natural)
H05BA03 แคลซิโทนิน (human synthetic)
H05BA04 เอลคาโทนิน

H05BX สารต้านพาราไธรอยด์อื่น ๆแก้ไข

H05BX01 ซินาแคลเซ็ท