ส่วนของ ระบบจำแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์ (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System)

C ระบบหัวใจและหลอดเลือด

C05A Antihemorrhoidals for topical use

แก้

C05AA Products containing corticosteroids

แก้
C05AA01 Hydrocortisone
C05AA04 Prednisolone
C05AA05 Betamethasone
C05AA06 Fluorometholone
C05AA08 Fluocortolone
C05AA09 Dexamethasone
C05AA10 Fluocinolone acetonide
C05AA11 Fluocinonide

C05AB Products containing antibiotics

แก้

C05AD Products containing local anesthetics

แก้
C05AD01 Lidocaine
C05AD02 Tetracaine
C05AD03 Benzocaine
C05AD04 Cinchocaine
C05AD05 Procaine
C05AD06 Oxetacaine
C05AD07 Pramocaine

C05AX Other antihemorrhoidals for topical use

แก้
C05AX01 Aluminium preparations
C05AX02 Bismuth preparations, combinations
C05AX03 Other preparations, combinations
C05AX04 Zinc preparations
C05AX05 Tribenoside

C05B Antivaricose therapy

แก้
C05BA01 Organo-heparinoid
C05BA02 Sodium apolate
C05BA03 Heparin
C05BA04 Pentosan polysulfate sodium
C05BA51 Heparinoid, combinations
C05BA53 Heparin, combinations

C05BB Sclerosing agents for local injection

แก้
C05BB01 Monoethanolamine oleate
C05BB02 Polidocanol
C05BB03 Invert sugar
C05BB04 Sodium tetradecyl sulfate
C05BB05 Phenol
C05BB56 Glucose, combinations

C05BX Other sclerosing agents

แก้
C05BX01 Calcium dobesilate
C05BX51 Calcium dobesilate, combinations

C05C Capillary stabilising agents

แก้
C05CA01 Rutoside
C05CA02 Monoxerutin
C05CA03 Diosmin
C05CA04 Troxerutin
C05CA05 Hidrosmin
C05CA51 Rutoside, combinations
C05CA53 Diosmin, combinations
C05CA54 Troxerutin, combinations

C05CX Other capillary stabilising agents

แก้
C05CX01 Tribenoside