บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอื่น หรือใช้อักษรในภาษาอื่น เนื่องจากต้องการคงไว้ตามต้นฉบับ หรือไม่มีชื่อภาษาไทยที่เหมาะสม

.cz เป็นโดเมนอินเทอร์เน็ตระดับบนสุดตามรหัสประเทศ (ccTLD) สำหรับประเทศเช็กเกีย เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2537

.cz
เริ่มใช้พ.ศ. 2537
ประเภท TLDโดเมนระดับบนสุดตามรหัสประเทศ
สถานะใช้งานอยู่
จดทะเบียนCZ.NIC
ผู้สนับสนุนCZ.NIC
จุดมุ่งหมายการใช้งานโดเมนระดับบนสุดของประเทศเช็กเกีย
เว็บไซต์จดทะเบียน[1]

ดูเพิ่ม แก้ไข