บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอื่น หรือใช้อักษรในภาษาอื่น เนื่องจากต้องการคงไว้ตามต้นฉบับ หรือไม่มีชื่อภาษาไทยที่เหมาะสม

.cm เป็นโดเมนอินเทอร์เน็ตระดับบนสุดตามรหัสประเทศ (ccTLD) สำหรับประเทศแคเมอรูน เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2538

.cm
เริ่มใช้1995
ประเภทCountry code top-level domain
สถานภาพActive
ผู้รับจดทะเบียนCamtel
ผู้สนับสนุนCamtel
จุดมุ่งหมายการใช้งานEntities connected with ธงของประเทศแคเมอรูน แคเมอรูน
การใช้งานจริงTakes advantage of misspellings of .com domains
ข้อจำกัดLocal presence not required
โครงสร้างRegistrations are made directly at the second level (there are also third-level registrations for government sites under gov.cm)
เอกสารRegistrar
เว็บไซต์http://netcom.cm, http://nic.cm

ดูเพิ่มแก้ไข