บทความนี้มีชื่อเป็นภาษาอื่น หรือใช้อักษรในภาษาอื่น เนื่องจากต้องการคงไว้ตามต้นฉบับ หรือไม่มีชื่อภาษาไทยที่เหมาะสม

.ax เป็นโดเมนอินเทอร์เน็ตระดับบนสุดตามรหัสประเทศ (ccTLD) สำหรับหมู่เกาะโอลันด์ เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2538 ปัจจุบันแทนที่ด้วย .aland.fi ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี พ.ศ. 2549

.ax
Ålands Landskapsregeringen
เริ่มใช้2006
ประเภท TLDCountry code top-level domain
สถานะActive
จดทะเบียนLandskapsregeringen
ผู้สนับสนุนLandskapsregeringen
จุดมุ่งหมายการใช้งานEntities connected with the  หมู่เกาะโอลันด์
การใช้งานจริงPopular on the Åland Islands
เอกสารIANA delegation report
เว็บไซต์จดทะเบียนRegistration site

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้