Ani (asomtavruli Ⴀ, nuskhuri ⴀ, mkhedruli ა) เป็นอักษรตัวแรกของอักษรจอร์เจียทั้งสามแบบ[1] ในระบบเลขจอร์เจียมีค่า 1[2] มักใช้แทนเสียง /a/ คล้ายกับสระอาในภาษาไทย

อักษร แก้

asomtavruli nuskhuri mkhedruli
     

การเขียน แก้

การพัฒนา แก้

การพัฒนาในแบบ Asomtavruli แก้

การพัฒนาในแบบ Asomtavruli: 5c.|6-7c.|8c.|9c.|10c.|11c.|12c.|13c.|14-15c.|16c.|17c.|18c.[2]
 

การพัฒนาในอักษรทั้งหมด แก้

การพัฒนาในแบบทั้งสามแบบ[2]
 

อักษรเบรลล์ แก้

mkhedruli[6]
 

อ้างอิง แก้

  1. Machavariani, p. 136
  2. 2.0 2.1 2.2 Mchedlidze, II, p. 13
  3. Mchedlidze, I, p. 105
  4. Mchedlidze, I, p. 107
  5. Mchedlidze, I, p. 110
  6. UNESCO, World Braille Usage, Third Edition, Washington, D.C. p. 45