ไมเคิล

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ไมเคิล เป็นชื่อบุคคล อาจหมายถึง

บุคคลในวงการบันเทิง
นักวิทยาศาสตร์
นักกีฬา
ศิลปิน