ไฟ (แก้ความกำกวม)

ไฟ อาจหมายถึง

  • ไฟ พลังงานความร้อนที่สามารถมองเห็น
  • ไฟฟ้า พลังงานจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน
  • ฟาย ชื่ออักษรกรีก