ไฟล์เซิร์ฟเวอร์

ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ (File server) คือ เซิร์ฟเวอร์ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บไฟล์ต่าง ๆ มาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ และเปิดให้บริการดึงข้อมูลนั้น ๆ ลงมาใช้ (ดาวน์โหลด)ซึ่งมีทั้งแบบให้ใช้ฟรี และแบบจ่ายเงินค่าสมาชิกเพื่อการดาวน์โหลด

ตัวอย่าง ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ ที่ให้ใช้ได้ฟรี เช่น

ตัวอย่าง ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ ที่มีการชำระเงิน (จำกัดการดาวน์โหลดสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกหรือผู้ที่ไม่ได้ชำระเงิน)