ไทยรบพม่า เป็นหนังสือในพระนิพนธ์ของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ บิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย บรรยายความที่ปรากฏในพงศาวดารพม่าและพระราชพงศาวดารไทย ซึ่งอธิบายเป็นมูลเหตุสงคราม กระทั่งมีบทวิเคราะห์สงครามแต่ละครั้ง นับแต่อดีตจนกรุงรัตนโกสินทร์ปัจจุบัน ไทยรบพม่าเป็นหนังสือที่นับเข้าด้วยกับประชุมพงศาวดารภาคที่ 6 เพียงแต่แตกต่างสำนวนกันบ้าง ตรงที่ ในหนังสือไทยรบพม่ามีคติและบทพิเคราะห์ทางการเมืองอยู่มากกว่า และมุ่งส่งเสริมความรู้ประกอบเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์

แหล่งข้อมูลอื่น แก้