ไข้จากระดับเม็ดเลือดขาวต่ำ

ภาวะไข้จากระดับเม็ดเลือดขาวต่ำ (อังกฤษ: febrile neutropenia, neutropenic fever) คือการที่ผู้ป่วยมีไข้ร่วมมีเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟิลในระดับต่ำกว่าปกติ บางครั้งเรียกว่า ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมกับมีเม็ดเลือดขาวต่ำ (neutropenic sepsis) ซึ่งมักหมายถึงผู้ป่วยที่มีอาการโดยรวมไม่ดี ผู้ป่วยไข้จากระดับเม็ดเลือดขาวต่ำเหล่านี้ ประมาณ 50% จะสามารถตรวจพบได้ว่ามีการติดเชื้อ และ 20% จะพบว่าตรวจพบแบคทีเรียในกระแสเลือดร่วมด้วย[1]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Hughes WT, Armstrong D, Bodey GP, และคณะ (March 2002). "2002 guidelines for the use of antimicrobial agents in neutropenic patients with cancer". Clin. Infect. Dis. 34 (6): 730–51. doi:10.1086/339215. ISSN 1058-4838. PMID 11850858.