ใบสั่งจราจร (อังกฤษ: Traffic ticket) เป็นการเตือนของเจ้าพนักงานที่บังคับใช้กฎหมายชนิดหนึ่ง ซึ่งจะให้กับผู้ขับขี่ หรือผู้ที่ใช้ถนนเป็นทางสัญจร เพื่อแสดงให้ผู้ขับขี่ได้ทราบว่าตนกำลังละเมิดกฎหมาย อาทิ การฝ่าฝืนความเร็วที่กำหนด, การจอดในที่ห้ามจอด หรือไม่ก็จอดนานเกิดกว่าที่กำหนดไว้ ในบางครั้งใบสั่งจราจรมีชื่อเรียกอยู่หลายแบบ เช่น ใบสั่งที่จอด, ใบปรับ, ใบสำหรับคนละเมิดกฎ

เจ้าหน้าที่ตำรวจเคลื่อนที่เร็วกำลังเขียนใบสั่งจราจรให้กับผู้ขับขี่เร็วเกินอัตราที่กำหนด

ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง ใบสั่งถือว่าเป็นการแจ้งให้ทราบว่าจะได้รับการลงโทษแบบไหน อาทิ การปรับ, การจำคุก, หรือการลดแต้ม เพื่อที่จะประเมินคุณภาพในการขับขี่ยานพาหนะในถนนหนทาง โดยทั่วไปจะต้องนำไปสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายในคดีอาญาเพื่อดำเนินการจ่ายค่าปรับ