โฮซอ (ความหมายอย่างแท้จริง "ฝั่งตะวันตกของทะเลสาบ") เป็นภูมิภาคที่อยู่กับจังหวัดชุงชองเดิม ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเกาหลีใต้ ปัจจุบันนี้ภูมิภาคโฮซอใช้กล่าวอ้างถึงบริเวณ แทจอน, จังหวัดชุงชองใต้และจังหวัดชุงชองเหนือ ชาวภูมิภาคโฮซอใช้ภาษาถิ่นชุงชอง ชื่อโฮซอนี้ใช้อ้างถึงบุคคลที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้

โฮซอ
ชื่อเกาหลี
ฮันกึล
호서
ฮันจา
อาร์อาร์Hoseo
เอ็มอาร์Hosŏ