โฮจุอิง

มารดาของโทะกุงะวะ อิเอะสึนะ

โฮจุอิง (宝樹院; 2164 – 1 มกราคม 2196) ภรรยาน้อยของ โทะกุงะวะ อิเอะมิสึ โชกุนคนที่ 3 แห่ง รัฐบาลโชกุนโทะกุงะวะ และเป็นมารดาของ โทะกุงะวะ อิเอะสึนะ โชกุนคนที่ 4