โอกายามะ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก โอะกะยะมะ)

โอกายามะ (ญี่ปุ่น: 岡山โรมาจิOkayama) อาจหมายถึง