โอริฮิเมะ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

โอริฮิเมะ หรือ เจ้าหญิงทอผ้า (ญี่ปุ่น: おりひめโรมาจิOrihime) อาจหมายถึง