โลคัส (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

โลคัส หรือ โลกัส (พหูพจน์: โลกี) มาจากภาษาละติน แปลว่า สถานที่ อาจหมายถึง