เปิดเมนูหลัก

โลคัส (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

โลคัส หรือ โลกัส มาจากภาษาละติน แปลว่า สถานที่ อาจหมายถึง