โรสไอส์แลนด์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

โรสไอส์แลนด์ (อังกฤษ: Rose Island) สามารถหมายถึงสถานที่ต่างๆ ได้แก่

หรืออาจจะสะกดผิดมาจาก