โรซาลี (เพลง)

โรซาลี (อังกฤษ: Rosalie) เป็นเพลงโดยแร็ปเปอร์สวิส Bligg Bligg ได้ร้องเพลงนี้เอง เนื้อเพลงเขียนโดย Roman Camenzind, Marco Bliggensdorfer, Fred Herrmann และ Walter Alder

เป็นเพลงเกี่ยวกับชายขายกุหลาบรูปงามที่ขายกุหลาบที่เดินจากโต๊ะหนึ่งไปยังโต๊ะหน่ึงในร้านกาแฟเล็กๆ และบอกหญิงสาวขี้เหงาท้ังหลายว่าพวกเธอนั้นสวยงามปานใด และ พวกเธอนั้นเหมาะกับดอกกุหลาบมากแค่ไหน จนกระทั่งเขาแสดงให้เห็นว่าท่ีจริงแล้วกุหลาบนั้นมีราคา

อาทิตย์แรกของการเปิดตัวเพลงนี้ติดอันดับที่ 21 ของสวิสชาร์ตเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2008 เพลงนี้ได้ข้ึนถึงอันดับ 5 ของชาร์ท[1] เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2009 และวันที่ 8 มีนาคม 2009

อ้างอิงแก้ไข