โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่

โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ เป็นโรงเรียนเอกชน สอนภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคาร LearnBalance 2991/26 ซ.ลาดพร้าว 101/3 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ก่อตั้งโดยนายธเนศ เอื้ออภิธร และนางสาวอริสรา ธนาปกิจ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2538 ปัจจุบันมีนายแพทย์ธรรมศักดิ์ เอื้ออภิธร เป็นผู้จัดการทั่วไป

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ
เอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่
Enconcept E-Academy
ที่ตั้ง
แผนที่
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคาร LearnBalance 2991/26 ซ.ลาดพร้าว 101/3
ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนเอกชน
คำขวัญEnglish to the MAX อังกฤษเข้ม เต็มพิกัด
สถาปนามีนาคม พ.ศ. 2538
ผู้ก่อตั้งนายธเนศ เอื้ออภิธร
นางสาวอริสรา ธนาปกิจ
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส10200037
ผู้อำนวยการนายแพทย์ธรรมศักดิ์ เอื้ออภิธร
ระดับปีที่จัดการศึกษาป.4 - บุคคลทั่วไป
วิทยาเขต32 สาขา
สี███ น้ำเงิน
เว็บไซต์www.enconcept.com

ปัจจุบันโรงเรียนมีสาขาทั้งสิ้น 38 แห่งทั่วประเทศ ได้รับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้รับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2558)

ประวัติ

แก้

ยุคแรก พ.ศ. 2538-2542

แก้
 
คณะผู้ก่อตั้งเอ็นคอนเส็ปท์สาขาแรกย่านสะพานควาย

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ (Enconcept E-Academy) ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2538 ในซอยวัดไผ่ตัน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยเริ่มต้นจากการสอนกวดวิชาและแนะแนวนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในหลากหลายวิชา อาทิ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ฯลฯ แรกเริ่มมีนักเรียนเพียง 7 คน เพิ่มเป็น 40 จนถึง 400 คน[1] ต่อมาเน้นสอนเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีนางสาวอริสรา ธนาปกิจ หรือ “ครูพี่แนน”[2] เป็นครูหรือติวเตอร์หลัก

ในปี 2542 โรงเรียนแต่งเพลงเพื่อใช้ประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ตามหลัก Edutainment เพลงแรกที่แต่งขึ้นคือ ข้องเกี่ยว[3] ต่อมาได้แต่งเพิ่มอีกเพลงคือ หนุ่มเซเว่น[4] พบว่านักเรียนชื่นชอบแนวการเรียนแบบนี้ จึงแต่งเพลงโดยผสมผสานคำศัพท์ บทสนทนา ไวยากรณ์ และรากศัพท์ เป็นเพลงง่ายๆ เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กวัยรุ่น เช่น ความรัก แฟชั่น มีท่วงทำนองทั้งลูกทุ่ง แหล่ ฮิพฮอพ ป๊อบ หรือร็อก ตามสมัยนิยม และเรียกเพลงเหล่านี้ว่า Memolody เป็นการผสมคำของ memo และ melody [5] ปัจจุบันโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ เอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ แต่งเพลง Memolody ทั้งสิ้นกว่า 260 เพลง ครอบคลุมคำศัพท์ภาษาอังกฤษถึงกว่า 3,000 คำ[6]

หลังจากที่นำเพลงแนว Memolody มาใช้ในการเรียนการสอนแล้ว จำนวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 400 คนเป็น 2,000 คน ในเวลาเพียง 2 ปี[7]

ในยุคนี้ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ยังได้พัฒนาสื่อการสอนใหม่ จากเดิมโรงเรียนกวดวิชาส่วนใหญ่ใช้ชีทโรเนียว ถ่ายเอกสาร แต่เอ็นคอนเส็ปท์แจกสื่อการสอนที่พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ต มีการออกแบบรูปเล่มสวยงาม[8] มีฝ่ายวิชาการและฝ่ายออกแบบสร้างสรรค์รับผิดชอบการผลิตสื่อการสอน โดยบางเล่มลงทุนพิมพ์สีพิเศษเพื่อใช้ร่วมกับ magic filter หรือแผ่นกรองสีซึ่งอาศัยหลัก Stereogram ปิดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ[9] ปัจจุบัน เอ็นคอนเส็ปท์มีหนังสือวิชาการภาษาอังกฤษประมาณ 200 เล่ม[10]

ยุคที่สอง พ.ศ. 2543-2550

แก้
 
ห้องเรียนยุคใหม่ของเอ็นคอนเส็ปท์ที่เป็นสตูดิโอถ่ายทอดการสอนสดไปทั่วประเทศ

ในการบริหารจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาขานั้น โรงเรียนได้ใช้วิธีการอัดวิดีโอเทปการสอนส่งไปยังสาขาต่างๆ เช่นเดียวกับโรงเรียนกวดวิชาอื่นๆ ที่มีสาขา ควบคู่กับการสอนสดเป็นบางครั้ง ในปี 2546 เป็นโรงเรียนกวดวิชาแห่งแรกที่เริ่มใช้ระบบการบันทึกเป็นแบบ MPEG2 (Super VCD) ที่ให้ภาพและเสียงดีกว่าระบบ VHS[11]

ต่อมาในปี 2547 โรงเรียนได้ปรับปรุงห้องเรียนใหม่ ด้วยแนวคิดที่จะทำให้เกิดสาระและบันเทิงรวมกันอย่างกลมกลืน พัฒนาระบบการบันทึกการเรียนการสอนด้วย DVD พร้อมทั้งติดตั้ง Smart Board หรือกระดานอัจฉริยะ เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ เพราะสามารถนำไฟล์ดิจิทัลรูปแบบต่างๆ มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้

ส่วนการพัฒนาระบบงานรองรับการขยายสาขานั้น โรงเรียนได้พัฒนาระบบคอลเซ็นเตอร์, ระบบ learning on demand, ลงทุนติดตั้งเซิร์ฟเวอร์, ระบบลงทะเบียนเรียน และระบบการรับ-จ่ายเงิน เป็นต้น

พอถึงปี 2549 ได้ขยายสาขาไปยัง 19 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 26 สาขา ในปีเดียวกันนี้เอง ริเริ่มนำระบบ E-Live มาใช้ในการเรียนการสอน โดยถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมไปยังทุกสาขาทั่วประเทศ และพัฒนาระบบการตอบคำถามผ่าน SMS, Call Center, Web site และ E-mail นอกจากนั้นยังได้ริเริ่มนำ Boost Back-up บูสเตอร์พิเศษ สำหรับฝึกฝนให้ใช้ภาษาอังกฤษได้จริง เพื่อฟังและออกเสียงได้เหมือนเจ้าของภาษาอย่างประหยัดเวลามานำเสนอในรูปแบบ CD Multimedia [12]

จนถึงปัจจุบัน (ปี 2558) โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ มีจำนวนสาขาเพิ่มขึ้นเป็น 35 สาขา ดังนี้ [13]

 1. โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ พญาไท
 2. โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ สยามโอเอซิส (ตึกวิทยกิตติ์)
 3. โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ สยามกิตติ์
 4. โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ งามวงศ์วาน
 5. โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ บางกะปิ
 6. โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ วงเวียนใหญ่
 7. โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ปิ่นเกล้า (ซ.บรมฯ 13)
 8. โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
 9. โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ สมุทรปราการ
 10. โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ศรีนครินทร์
 11. โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ อยุธยา
 12. โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ นครปฐม
 13. โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ สุพรรณบุรี
 14. โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ราชบุรี
 15. โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ เพชรบุรี
 16. โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ สระบุรี
 17. โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ชลบุรี
 18. โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ระยอง
 19. โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ฉะเชิงเทรา
 20. โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ลพบุรี
 21. โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ เชียงราย
 22. โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ เชียงใหม่
 23. โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ลำปาง
 24. โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ พิษณุโลก
 25. โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ นครสวรรค์
 26. โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ขอนแก่น
 27. โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ร้อยเอ็ด
 28. โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ อุบลราชธานี
 29. โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ อุดรธานี
 30. โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ มหาสารคาม(ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์)
 31. โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ บุรีรัมย์
 32. โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ สุรินทร์
 33. โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ โคราช
 34. โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ สุราษฎร์ธานี
 35. โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ นครศรีธรรมราช
 36. โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ตรัง
 37. โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ หาดใหญ่
 38. โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ภูเก็ต

ยุคที่สาม (พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน)

แก้

ในปี 2551 โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ได้ลงทุนถึง 25 ล้านบาท[14] สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา คือ S.E.L.F. (Student Extensive Learning Fitness) เป็นระบบสื่ออัจฉริยะเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน โดยมีโปรแกรมช่วยแปลศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งบทความ ช่วยอ่านออกเสียงบทความนั้นๆ ด้วยสำเนียงภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันไป โดย S.E.L.F ยังช่วยขยายฐานความรู้ทักษะด้านฟัง พูด อ่าน เขียน ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก และยังมีโปรแกรม “ชั้นเรียนเสมือน” ที่นำบรรยากาศการเรียนการสอนสดทุกครั้งมาให้นักเรียนทบทวน มีโปรแกรม “โค้ชฉัน” (My Coach) ซึ่งออนไลน์ผู้เรียนกับผู้สอนตลอด 24 ชั่วโมง มีโปรแกรมการวัดระดับความเก่งทางภาษาอังกฤษที่ช่วยให้ผู้เรียนรู้ระดับของตนเองเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มต่างๆ เป็นต้น [15]

ในปี 2552 กระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดโรงเรียนกวดวิชาชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของไข้หวัด 2009[16] แต่โรงเรียนสามารถบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักเรียนได้ โดยใช้โปรแกรม S.E.L.F. เป็นสื่อสอนเสริมให้กับนักเรียน ด้วยการเปิดออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตให้นักเรียนสามารถเรียนได้จากที่บ้าน[17] และได้พัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสามารถเปิดหลักสูตร integrated TOEFL iBT Online ให้นักเรียนสามารถเรียนเนื้อหา Online ผ่านระบบที่มีคุณภาพ คมชัดทั้งภาพ และเสียงจากที่บ้านได้[18]

สีประจำโรงเรียน

แก้

สีน้ำเงิน หมายถึงความเป็นสถาบัน ความสำเร็จ และความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ สะท้อนถึงปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า English to the Max หรือ "ภาษาอังกฤษเข้มเต็มพิกัด"

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

แก้

นายธเนศ เอื้ออภิธร

นายธานินทร์ เอื้ออภิธร

นายแพทย์ธรรมศักดิ์ เอื้ออภิธร

นางสาวอริสรา ธนาปกิจ

มาตรฐานคุณภาพของโรงเรียน

แก้

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ เป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทโรงเรียนกวดวิชา อยู่ภายใต้การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในปี 2552 สช. ได้มอบรางวัลโรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเด่น อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) [19]ให้แก่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ เนื่องจากมีการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพภายใน ระดับดีเด่น ทั้ง 12 มาตรฐาน ดังนี้[20]

 • มาตรฐานที่ 1 ปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียนเหมาะสมและใช้เป็นเครื่องชี้นำการดำเนินงานของโรงเรียนได้
 • มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม/ท้องถิ่นและผู้เรียน
 • มาตรฐานที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นไปตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มาตรฐานที่ 4 กระบวนการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนตรงตามสภาพจริง
 • มาตรฐานที่ 5 ครู/ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในวิชาที่สอนและประพฤติตนเหมาะสมกับวิชาชีพครู
 • มาตรฐานที่ 6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับสูง
 • มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 • มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารเป็นผู้นำระดับมืออาชีพ
 • มาตรฐานที่ 9 ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
 • มาตรฐานที่ 10 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องประกอบ/ สถานที่ฝึกปฏิบัติ และสภาพแวดล้อมเหมาะสม กับหลักสูตรและเพียงพอต่อการใช้งาน
 • มาตรฐานที่ 11 บริการและสวัสดิการที่จัดให้แก่ผู้เรียนทั่วถึงและเพียงพอ
 • มาตรฐานที่ 12 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ระบบการเรียนการสอน

แก้

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ มีรูปแบบการเรียนการสอนด้วยการผสมผสาน 5 องค์ประกอบสำคัญเข้าด้วยกัน คือ

1. English Excellence : พัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้หลัก 4 ประการ ที่เรียกว่า “MagiCore” ดังนี้

1.1 Strategic Structure โครงสร้างเชิงกลยุทธ์ ทำให้รู้ส่วนประกอบต่างๆ ของประโยค ช่วยให้อ่านจับใจความได้รวดเร็วและช่วยให้เขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์[21]

1.2 Tree Tactics ยุทธวิธีการพิชิตข้อสอบที่ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ คิดค้นขึ้นเพื่อช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงหัวข้อไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ อย่างเป็นระบบ[22]

1.3 Memolody บทเพลงเพื่อการเรียนรู้ศัพท์ บทสนทนา และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ [23]

1.4 S.E.L.F. ( Student Extensive Learning Fitness) ระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษทุกด้าน[24]

1.5 Memologic เทคนิคจำศัพท์ด้วยภาพ สร้างภาพติดตา เปลี่ยนศัพท์ยากให้เข้าใจง่าย

2. เทคโนโลยีทางการศึกษา : โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนทุกคนได้รับความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล อาทิ กระดาน Smart Board ระบบ E-Studio การใช้ SMS เพื่อการปฏิสัมพันธ์กับติวเตอร์และโรงเรียน, ระบบ S.E.L.F. และการเรียนรู้ผ่านการออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

3. Edutainment : การพยายามสร้างและผสมผสานให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน ทั้งด้วยรูปแบบการสอนของครูและแนวทางการสอนที่นำเพลงในรูปแบบ Memolody เข้ามาใช้ในการเรียนรู้เพื่อสร้างความบันเทิงอย่างมีสาระให้กับนักเรียน รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มีสีสันสนุกสนาน

4. Endearment : โรงเรียนสอดแทรกคุณธรรมในการสอน และจัดกิจกรรมเสริมต่าง ๆ ให้กับนักเรียน เช่น การจัดแนะแนวการศึกษา และกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ

5. E Live ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม E-Live และ WAN Link (Wide Area Network) ให้นักเรียนเรียนพร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงครูผู้สอนสามารถตอบปัญหาให้นักเรียนที่สงสัยได้ทันทีผ่านระบบ SMS

การรับสมัครนักเรียน

แก้

การสมัครเรียนกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ สามารถทำได้หลายช่องทาง ทั้งการโทรศัพท์มาสำรองที่นั่ง การสมัครผ่านช่องทาง Online [25]หรือการไปสมัครด้วยตนเองที่สาขาของโรงเรียนทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ

นวัตกรรมการเรียนการสอนของ Enconcept

แก้

วิวัฒนาการ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถาบันสอนภาษาจากยุค 1G สู่ยุค 6G

G1 (1st Generation) : Live teaching with simple camera recording การเรียนในยุคแรก เป็นเรื่องของการสอนสด มีครู 1 คนเข้าสอนสดให้นักเรียนในทุก class

G2 (2nd Generation) : Multimedia and High quality recording จากนั้นจึงเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีการบันทึกเทปมาช่วยให้การเรียนสะดวกขึ้นได้รับข้อมูลภาพและเสียงที่คมชัดขึ้น

G3 (3rd Generation) : Learning on Demand System เทคโนโลยี VDO on Demand ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนด้วยตัวเองได้ตามต้องการ

G4 (4th Generation) : E-Live Satellite นำเทคโนโลยีหลากรูปแบบเข้ามาผสมผสานเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนที่สนุก มีสีสัน เข้ากับไลฟ์สไตล์ และความสนใจของเด็กรุ่นใหม่ ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด

G5 (5th Generation) : S.E.L.F. “Student Extensive Learning Fitness” [26]

G6 (6th Generation) : S.E.L.F. Revolution HD & Mobile Application[27] X-class และการเรียนผ่าน Tablet [28]


กิจกรรมของโรงเรียน

แก้

กิจกรรมภายในโรงเรียน

แก้
 
บรรยากาศการแข่งทักษะภาษาอังกฤษ Enconcept E-Mania รอบสุดท้ายที่กรุงเทพฯ

นอกจากจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษแล้ว โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ ยังจัดกิจกรรมหลาก หลายรูปแบบให้กับนักเรียน ดังนี้

1. Think Beyond : คิดข้ามช๊อต [29]คือกิจกรรมแนะแนวด้านการศึกษาแห่งปีที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวและช่วยผู้ปกครองวางแผนการเรียนให้กับลูก ตลอดจนการนำเสนอเทรนด์ทางการศึกษาจากประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านการจัดการการศึกษาระดับโลกเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษาไทย [30]

2. กิจกรรม Success to the MAX เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ และสามารถสอบเข้าในสนามสอบต่างๆ ที่มีการแข่งขันสูง อาทิ แพทย์ กสพท.[31] เตรียมอุดมศึกษา[32] และสนามสอบ Admission[33] เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ด้วยคะแนนสูงสุดในแต่ละคณะ

3. กิจกรรมโฮมรูม (Home room) เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสพบปะพูดคุยปรึกษาหารือกับครูหรือติวเตอร์อย่างใกล้ชิด[34]

4. กิจกรรมแนะแนว ในแต่ละภาคการศึกษา โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ จะจัดกิจกรรมแนะแนวให้แก่นักเรียนเป็นประจำ โดยใช้ชื่อเรียกแตกต่างกัน เช่นในปี 2550 จัดกิจกรรม “Success Navigator” [35] กิจกรรมแนะแนวเลือกคณะ เป็นต้น

5. กิจกรรมแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ “Enconcept E-mania Tournament”

6. กิจกรรมประกวดร้องเพลง (Enconcept Memolody Singing Contest)

7. กิจกรรมประกวดแต่งกลอนภาษาอังกฤษ

8. กิจกรรมประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ

9. กิจกรรมปิดคอร์ส

กิจกรรมเพื่อสังคม

แก้

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ จัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียนเป็นประจำ โดยมีผู้บริหาร ครู บุคลากรของโรงเรียน ตลอดจนนักเรียนและผู้ปกครองร่วมด้วย ทั้งด้านวิชาการ ด้านการกุศล ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐมากมาย อาทิ

1. โครงการ English Program for CMU (พ.ศ. 2556) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ข่าว :ประชาชาติธุรกิจ)[36] (ข่าว :คม ชัด ลึก) [37]

2. จัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษ English in Action สำหรับใช้ในโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิชาชีพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2557) (ข่าว : บ้านเมือง) [38] (ข่าว : ประชาชาติธุรกิจ)[39] (ข่าว : ฐานเศรษฐกิจ) [40]

3. โครงการ “พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ” มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ [41]

4. กิจกรรม Visible Love


รางวัลและเกียรติประวัติ

แก้

ได้รับรางวัลมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2552 โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โรงเรียนในวัฒนธรรมสมัยนิยม

แก้
 • “ครูพี่แนน อริสรา ธนาปกิจ ล้วงลึกครูพี่แนน "ครูที่เป็นมากกว่าครู" รายการวู้ดดี้เกิดมาคุย ทุกวันอาทิตย์ ช่อง 9 ออกอากาศ 31 พฤษภาคม 2558 [42]
 • “ครูพี่แนน อริสรา ธนาปกิจ เปิดใจไขความสำเร็จครูพี่แนน รายการทูไนท์โชว์ ช่อง 3 ออกอากาศ 17 มีนาคม 2557 [43]
 • “ครูพี่แนน อริสรา ธนาปกิจ สุดยอดเดี่ยวการสอนภาษาอังกฤษ” รายการวีไอพี ช่อง 9 อสมท. ออกอากาศ 18 มกราคม 2553 [44]
 • ได้รับการเผยแพร่เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนผ่านรายการ VIP ทางช่อง 9 อสมท
 • ได้รับการเผยแพร่เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนผ่านรายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิง ทางช่อง 3
 • ได้รับการเผยแพร่เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนผ่านรายการข่าวดึก ทีวีไทย ช่วง นวัตกรรมความคิด ทางช่อง ทีวีไทย
 • ได้รับการเผยแพร่เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนผ่านรายการสะบัดช่อ ทางช่อง 5
 • ได้รับการเผยแพร่เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนผ่านรายการบวม(ไทยแลนด์)ทางช่อง ทีวีไทย ออกอากาศ 27 พฤศจิกายน 2553
 • ได้รับการเผยแพร่เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนผ่านรายการสะเก็ดข่าว ช่อง 7
 • ได้รับการเผยแพร่เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนผ่านรายการไทยมุง ทางช่อง ทีวีไทย

อ้างอิง

แก้
 1. ครูพี่แนน อริสรา ธนาปกิจ สุดยอดเดี่ยวการสอนภาษาอังกฤษ รายการวีไอพี ช่อง 9 อสมท. ออกอากาศ 18 มกราคม 2553
 2. แนนเนรมิต English is Alive, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มติชน, 2552. และ http://www.enconcept.com/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=150
 3. http://hiptv.mcot.net/player/hipPlayer.php?SelectSpeed=256k&id=25866 เก็บถาวร 2011-07-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, http://www.enconcept.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1971&Itemid=204
 4. http://hiptv.mcot.net/player/hipPlayer.php?SelectSpeed=256k&id=25866 เก็บถาวร 2011-07-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, http://www.enconcept.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1971&Itemid=204
 5. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-07-14. สืบค้นเมื่อ 2010-03-26.
 6. http://www.enconcept.com/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=114
 7. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-07-23. สืบค้นเมื่อ 2010-03-26.
 8. “ENCONCEPT Differentiate” BrandAge Magazine มกราคม 2547
 9. “ห้องเรียนไฮเทค จุดขายใหม่โรงเรียนกวดวิชา” ใน ประชาชาติธุรกิจ, 8 กุมภาพันธ์ 2551
 10. http://www.enconcept.com/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=113
 11. http://www.enconcept.com/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=114
 12. http://www.enconcept.com/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=114
 13. http://www.enconcept.com/main_index/contact/
 14. สมคิด เอนกทวีผล, “กวดวิชายุคหน้าต้องบนเว็บ?” Positioning Magazine กรกฎาคม 2551
 15. http://www.ryt9.com/s/prg/332590
 16. http://www.moe-news.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1302&Itemid=&Itemid=2&preview=popup&catid=12
 17. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-08-03. สืบค้นเมื่อ 2010-03-26.
 18. http://www.enconcept.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2071&Itemid=184
 19. https://www.facebook.com/enconcept/photos/pb.115876199145.-2207520000.1444288394./10153654944919146/?type=3&theater
 20. "มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-06-19. สืบค้นเมื่อ 2010-03-26.
 21. Be Inspired ultimate Grammar Book & Exercise, กรุงเทพฯ: บริษัท อี.เอ็น.ซี.มีเดีย จำกัด, 2552 หน้า 4
 22. Be Inspired ultimate Grammar Book & Exercise, หน้า 38
 23. Memolody Book, Memolody Vocab Course. กรุงเทพฯ: บริษัท อี.เอ็น.ซี.มีเดีย จำกัด, 2550
 24. อรวรรณ บัณฑิตกุล, กวดวิชาแบรนดิ้ง, Marketeer เม.ย. 2552
 25. http://registration.enconcept.com/
 26. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-01-29. สืบค้นเมื่อ 2015-10-08.
 27. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2015-10-08.
 28. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2015-10-08.
 29. https://www.youtube.com/watch?v=wXK-21H-f64
 30. https://www.youtube.com/watch?v=zWtb_moA-6w
 31. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153181843924146.1073741908.115876199145&type=3
 32. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153196287104146.1073741909.115876199145&type=3
 33. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153386634469146.1073741917.115876199145&type=3
 34. http://www.enconcept.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1586&Itemid=182
 35. http://www.dek-d.com/content/education/1645/Enconcept-Success-Navigator.php และ http://news.eduzones.com/news-1-5-37783.html เก็บถาวร 2011-07-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 36. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-06-04. สืบค้นเมื่อ 2015-10-08.
 37. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2015-10-08.
 38. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2015-10-08.
 39. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-04-15. สืบค้นเมื่อ 2015-10-08.
 40. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2015-10-08.
 41. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150256066159146.342923.115876199145&type=3
 42. https://www.youtube.com/watch?v=Oy_ly8UKCQ4
 43. https://www.youtube.com/watch?v=ACcGC-0Q2UE
 44. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-07-23. สืบค้นเมื่อ 2010-03-26.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

13°46′27″N 100°37′56″E / 13.774094°N 100.632286°E / 13.774094; 100.632286