โรงเรียนรังษีวิทยา

โรงเรียนรังษีวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่นอกเขตตัวเมืองเชียงใหม่ ดำเนินกิจการโรงเรียนในมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน เขตพื้นที่ เชียงใหม่ เขต 3 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนรังษีวิทยา
180px‎
สุขภาพดี มีปัญญา ศรัทธามั่น หมั่นบริการ
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Rangsee Vittaya School
อักษรย่อ ร.ว.
ประเภท โรงเรียนเอกชน
ก่อตั้ง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2491
เพลง มาร์รังษี
เว็บไซต์

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนรังษีวิทยา ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2491 โดยศาสนาจารย์ทองคำ พันธุพงศ์ ( ประธานคริสตจักรภาคที่ 1 ) ร่วมกับผู้ปกครองเมือง จานิจ (คณะกรรมการธรรมกิจคริสตจักรที่ 1 ฝาง) ได้บริจาคที่ดินส่วนตัวจำนวน 1 ไร่กับ 2 งาน เป็นที่ตั้งโรงเรียนในบ้านสบมาว อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (บริเวณบ้านพักศิษยาภิบาล คริสตจักรที่ 1 ฝาง ในปัจจุบัน) โดยให้ใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนรังษีวิทยา ” แต่งตั้งให้ผู้ปกครองดวงแสง แสงบุญเรือง เป็นเจ้าของโรงเรียน นายจู เข็มเล็ก เป็นผู้จัดการและมี นางจันทร์คำ รัตนบุตร เป็นครูใหญ่ (หมายเหตุรายวัน , 2531 : 1)

บุคคลที่มีชื่อเสียงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข