โรงพยาบาลเพื่อการเรียนการสอน

โรงพยาบาลเพื่อการเรียนการสอน เป็นโรงพยาบาลที่ให้การศึกษาทางคลินิกและการฝึกอบรมเพื่ออนาคตรวมถึงแพทย์, พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอื่น ๆ นอกเหนือจากการส่งมอบการดูแลทางการแพทย์ให้แก่ผู้ป่วยแล้ว พวกเขาจะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยทั่วไปกับทางโรงเรียนแพทย์หรือมหาวิทยาลัย (เรียกอีกอย่างได้ว่า โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย หรือ โรงเรียนคลินิก) และอาจเป็นของมหาวิทยาลัย หรืออาจเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพในระดับภูมิภาคหรือระดับชาติที่กว้างขึ้น

โรงพยาบาลเพื่อการเรียนการสอนบางแห่งยังมีพันธกรณีสำหรับการวิจัยและเป็นศูนย์สำหรับการทดลอง, นวัตกรรม และบริการทางเทคนิคที่ซับซ้อน

ประวัติแก้ไข

แม้ว่าสถาบันสำหรับการดูแลผู้ป่วยจะเป็นที่รู้จักกันว่ามีอยู่ก่อนหน้านี้ในประวัติศาสตร์อยู่เป็นจำนวนมาก แต่โรงพยาบาลเพื่อการเรียนการสอนแห่งแรก ที่นักเรียนได้รับอนุญาตให้มีระบบการปฏิบัติต่อผู้ป่วย ภายใต้การดูแลของแพทย์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของพวกเขา ตามที่มีรายงานอยู่คือสถานศึกษาแห่งกานดิซาเปอร์ในจักรวรรดิเปอร์เซียในช่วงยุคสมัยแห่งจักรวรรดิแซสซานิด[1]

อ้างอิงแก้ไข

  1. E. Browne, Islamic Medicine, 2002, p.16, ISBN 81-87570-19-9.

ดูเพิ่มแก้ไข