โรงพยาบาลท่าปลา


โรงพยาบาลท่าปลา เป็นโรงพยาบาลของรัฐ ตั้งอยู่ในตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

โรงพยาบาลท่าปลา
Thapla Hospital
โรงพยาบาลท่าปลา
ประเภทโรงพยาบาลของรัฐ
ที่ตั้ง139 หมู่ 1 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำนวยการนพ.เสรี นพรัตน์
จำนวนเตียง30
เว็บไซต์www.thapla.com

เริ่มแรกโรงพยาบาลท่าปลา เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่เริ่มต้นจากโรงพยาบาล 10 เตียง มีท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนแรกชื่อ นายแพทย์สมพงษ์ ลิ้มศุภวานิช และท่านผู้อำนวยการคนปัจจุบัน คือนายแพทย์เสรี นพรัตน์

ปัจจุบันโรงพยาบาลได้ขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียงเพื่อรองรับจำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีอ้างอิงแก้ไข