โยฮัน ว็อล์ฟกัง เดอเบอไรเนอร์

โยฮัน ว็อล์ฟกัง เดอเบอไรเนอร์ (เยอรมัน: Johann Wolfgang Döbereiner; 13 ธันวาคม พ.ศ. 2323 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2392) เป็นนักเคมีชาวเยอรมัน ที่เป็นที่รู้จักในการคาดเดากฎพิริออดิกของธาตุเคมี

โยฮัน ว็อล์ฟกัง เดอเบอไรเนอร์
โยฮัน ว็อล์ฟกัง เดอเบอไรเนอร์
เกิด13 ธันวาคม พ.ศ. 2323
โฮฟ, ไบร็อยท์
เสียชีวิต24 มีนาคม พ.ศ. 2392 (68 ปี)
เยนา, ซัคเซิน-ไวมาร์-ไอเซอนัค
สัญชาติเยอรมัน
มีชื่อเสียงจากไตรแอดส์ของเดอเบอไรเนอร์
โคมไฟของเดอเบอไรเนอร์
อาชีพทางวิทยาศาสตร์
สาขาเคมี