โยห์ กิม เส็ง

โยห์ กิม เส็ง (22 มิถุนายน พ.ศ. 2461 - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2536) เป็นประธานรัฐสภาของสิงคโปร์จากพ.ศ. 2513 ถึง พ.ศ. 2532 เขาเป็นหนึ่งในประธานรัฐสภาที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันยาวนานในโลก[1] นอกจากนี้ยังเคยรักษาการในตำแหน่งประธานาธิบดีสิงคโปร์อีก 3 สมัย

โยห์ กิม เส็ง
ประธานรัฐสภาสิงคโปร์
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2513 – พ.ศ. 2532
ก่อนหน้า P Coomaraswamy
ถัดไป Tan Soo Khoon
รักษาการประธานาธิบดีสิงคโปร์
ดำรงตำแหน่ง
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 – 2 มกราคม พ.ศ. 2514
ดำรงตำแหน่ง
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 – 23 ตุลาคม พ.ศ. 2524
ดำรงตำแหน่ง
29 มีนาคม พ.ศ. 2528 – 2 กันยายน พ.ศ. 2528
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 22 มิถุนายน พ.ศ. 2461
อีโปะฮ์
เสียชีวิต 3 มิถุนายน พ.ศ. 2536 (74 ปี)
ประเทศสิงคโปร์
เชื้อชาติ สิงคโปร์

อ้างอิงแก้ไข