โมเพด (อังกฤษ: moped) คือจักรยานยนต์เบาที่ออกแบบมาเพื่อคำนึงถึงความประหยัดและสามารถใช้งานค่อนข้างปลอดภัยกับความต้องการขั้นต่ำของใบอนุญาต

Honda Hobbit PA 50/Camino moped หรือ mofa (European market)

เดิมทีโมเพดมีอุปกรณ์เหมือนจักรยานครบครัน คือมีที่ถีบด้วย (ที่มาของคำว่า moped มาจาก motor + pedal) แต่ต่อมาได้มีการประยุกต์ไปอย่างมาก โดยไม่มีที่ถีบเหมือนจักรยาน โดยคำนึงถึงเรื่องเครื่องยนต์ ความเร็วและการให้กำลัง

ในหลายประเทศ อายุขั้นต่ำที่สามารถขับโมเพดได้จะน้อยกว่าจักรยานยนต์ทั่วไป โดยทั่วไปจะจำกัดความเร็วที่ 45 km/h (28 mph) หรือ 50 km/h (31 mph)