โปรแกรมเสริม

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

โปรแกรมเสริม[1] ในความหมายทางคอมพิวเตอร์ หมายถึงโปรแกรมที่เสริมฟังก์ชันการทำงานให้กับโปรแกรมอื่น ให้สามารถใช้งานได้หลากหลายหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์แก้ไข

เหตุผลของการมีโปรแกรมเสริมหรือปลั๊กอินนั้นคือ

  • เพิ่มความสามารถให้กับโปรแกรม
  • เพื่อลดขนาดของโปรแกรม
  • เพื่อให้นักพัฒนาจากภายนอกสามารถเพิ่มความสามารถแก่โปรแกรมผ่านปลั๊กอิน

โปรล็อคหัว โปรวิ่งเร็ว โปรหายตัว โปรยินไม่โดน โปรเลือดไม่ลด

  1. ศัพท์บัญญัติ ราชบัณฑิตยสถาน (สืบค้น "plug-in program") ยังมีชื่ออื่น ๆ อีกเช่น ปลั๊กอิน, แอดอิน, แอดออน, สแนปอิน, เอกซ์เทนชัน, ส่วนเสริม ฯลฯ ตามที่ผู้ผลิตซอฟต์แวร์เรียก