โบไยง์ (Bo Yaing) เป็นผู้นำกองกำลังต่อต้านอังกฤษในเขตชเวโบ โบไยง์รวบรวมชาวนาในบริเวณนั้นมาเป็นพวก แม้จะมีอาวุธที่ล้าหลังเพียงแค่ปืนคาบศิลา แต่กลุ่มของเขาเคยรบชนะอังกฤษที่เมืองเชนมะกะ และเผาเมืองจนวอดวาย กลุ่มของเขาถูกปราบได้ใน พ.ศ. 2431 โบไยง์ถูกประหารชีวิต

อ้างอิงแก้ไข

  • นินิเมียนต์. พม่ากับการต่อต้านจักรวรรดินิยมอังกฤษ ค.ศ. 1885-1893. แปลโดย ฉลอง สุนทราวาณิชย์. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2543, หน้า 253-254.