โทนี อิมเพอโคเฟิน

โทนี อิมเพอโคเฟิน (21 มิถุนายน ค.ศ. 1881 – 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1947) เป็นนักแสดงและนักเขียนชาวเยอรมัน[1]

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก แก้ไข

  • The Scoundrel (1931)
  • The Court Concert (1936)
  • The Scoundrel (1939)
  • Palace Scandal (1948)

อ้างอิง แก้ไข

  1. Goble p.748

บรรณานุกรม แก้ไข

  • Goble, Alan. The Complete Index to Literary Sources in Film. Walter de Gruyter, 1999.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข