โซเก็นได

มหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาขั้นสูง

มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาขั้นสูง (ญี่ปุ่น: 総合研究大学院大学โรมาจิSōgō kenkyū daigakuin daigakuทับศัพท์: โซโกเค็งคิว ไดกะคุอิน ไดงะคุ) หรือย่อว่า โซเค็นได (แม่แบบ:総研大) เป็นมหาวิทยาลัยการศึกษาขั้นสูงในประเทศญี่ปุ่น ในลักษณะของความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยของรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่น มีการศึกษาครอบคลุมในหลายหลายสาขาวิชา โดยสถาบันวิจัยแต่ละแห่งได้ถูกให้จัดเป็นวิทยาเขตของแต่ละสาขาวิชา โดยมีวิทยาเขตทั้งหมด 22 แห่ง อยู่ในประเทศญี่ปุ่น 21 แห่ง อยู่ที่ทวีปแอนตาร์กติกา 1 แห่ง อยู่ที่ประเทศชิลี 1 แห่ง และ อยู่ที่หมู่เกาะฮาวาย 1 แห่ง ในปี พ.ศ.​2557 มีนักศึกษารวมทั้งสิ้นประมาณ 500 คน ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาต่างชาติจำนวน 143 คน

มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาขั้นสูง
ชื่อย่อโซเค็นได
ประเภทรัฐ
สถาปนาพ.ศ. 2531
ที่ตั้ง
เว็บไซต์www.soken.ac.jp

โซเค็นไดเป็นมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากมหาวิทยาลัยทั่วไปในญี่ปุ่น คือ เปิดสอนเฉพาะระดับปริญญาเอก มีสองหลักสูตรหลักคือ หลักสูตร 3 ปี สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโท และ หลักสูตร 5 ปี สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยทั้งสองหลักสูตรจะเน้นการศึกษาระบบวิจัย โดยอาจารย์ผู้สอนคือนักวิจัยในสถาบันวิจัยของแต่ละวิทยาเขต

ประวัติ แก้

โซเค็นไดก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2531 เริ่มแรกใช้พื้นที่ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวในวิทยาเขตนะกะซึดะ เขตมิโดริ จังหวัดโยโกฮามะเป็นสถานที่ตั้งของสำนักงาน จนถึงในปี พ.ศ. 2537 ได้ก่อตั้งสำนักงานกลางของมหาวิทยาลัยขึ้นที่ เมืองฮะยะมะ จังหวัดคะนะกะวะ และ ถูกใช้เป็นศูนย์กลางเพื่อบริหารงานมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน (แผนที่)

คณะ แก้

การศึกษาประกอบด้วย 6 คณะ ได้แก่

 • วัฒนธรรมและสังคมศึกษา Cultural and Social Studies
 • วิทยาศาสตร์กายภาพ Physical Sciences
 • วิทยาศาสตร์เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง High Energy Accelerator Science
 • สหวิทยาศาสตร์ Multidisciplinary Sciences
 • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ Life Science
 • วิทยาศาสตร์เพื่อนวัตกรรม Advanced Sciences

สาขาวิชา และ วิทยาเขต แก้

วัฒนธรรมและสังคมศึกษา School of Cultural and Social Studies แก้

 • Department of Regional Studies, National Institutes for the Humanities, National Museum of Ethnology
 • Department of Comparative Studies, National Institutes for the Humanities, National Museum of Ethnology
 • Department of Japanese Studies, National Institutes for the Humanities International Research Center for Japanese Studies
 • Department of Japanese History, National Institutes for the Humanities, National Museum of Japanese History
 • Department of Cyber Society and Culture (Termination of student recruitment), The Open University of Japan Center for Open Distance Education
 • Department of Japanese Literature, National Institutes for the Humanities, National Institute of Japanese Literature

วิทยาศาสตร์กายภาพ School of Physical Sciences แก้

 • Department of Structural Molecular Science, National Institutes of Natural Sciences a Institute for Molecular Science
 • Department of Functional Molecular Science, National Institutes of Natural Sciences a Institute for Molecular Science
 • Department of Astronomical Science, National Institutes of Natural Sciences, National Astronomical Observatory
 • Department of Fusion Science, National Institutes of Natural Sciences, National Institute for Fusion Science
 • Department of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency, Institute of Space and Astronautical Science

วิทยาศาสตร์เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง School of High Energy Accelerator Science แก้

 • Department of Accelerator Science, High Energy Accelerator Research Organization (Tsukuba Campus) Accelerator Laboratory・Applied Research Laboratory
 • Department of Materials Structure Science, Institute of Materials Structure Science
 • Department of Particle and Nuclear Physics, Institute of Particle and Nuclear Studies

สหวิทยาศาสตร์ School of Multidisciplinary Sciences แก้

 • Department of Statistical Science, The Institute of Statistical Mathematics
 • Department of Polar Science, National Institute of Polar Research
 • Department of Informatics, National Institute of Informatics

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ School of Life Science แก้

 • Department of Genetics, National Institute of Genetics
 • Department of Basic Biology, National Institute for Basic Biology
 • Department of Physiological Sciences, National Institute for Physiological Sciences

วิทยาศาสตร์เพื่อนวัตกรรม School of Advanced Sciences แก้

 • Department of Evolutionary Studies of Biosystems, The Graduate University for Advanced Studies [Hayama campus]

แหล่งข้อมูลอื่น แก้