โซดา เป็น เครื่องดื่มที่มีความซ่า ทำจาก น้ำ อัดด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ บางคนนิยมดื่มแทนน้ำ บางคนนิยมผสมเครื่องดื่มอื่นๆ เช่น น้ำหวาน เหล้า