โชติมาตร[1] หรือ ความส่องสว่าง หรือ แมกนิจูด (อังกฤษ: Magnitude) คือค่าแสดงอันดับความสว่างของดาวในทางดาราศาสตร์ ซึ่งเป็นการวัดค่าแบบลอการิทึม โดยตรวจวัดได้จากความยาวคลื่นจำเพาะ โดยมากมักตรวจวัดในความยาวคลื่นที่ตามองเห็นหรือคลื่นใกล้อินฟราเรด

การระบุค่าโชติมาตรทำได้สองวิธีคือ

อ้างอิง

แก้