การโฆษณาชวนเชื่อ

(เปลี่ยนทางจาก โฆษณาชวนเชื่อ)

ภาพ​โฆษณา​ชวน​เชื่อ​ใน​ประเทศเกาหลีเหนือ
"พีระมิดระบบทุนนิยม" โปสเตอร์ในปี 1911 โดยประชาคมแรงงานอุตสาหกรรมสากล

โฆษณาชวนเชื่อ (อังกฤษ: Propaganda) เป็นรูปแบบการสื่อสารแบบหนึ่งซึ่งมีเป้าหมายหลักเพื่อโน้มน้าวจูงใจผู้รับฟังเพื่อให้คนปฏิบัติตามที่ผู้ผลิตสื่อต้องการเพื่อผลักดันเป้าหมายทางการเมืองซึ่งอาจไม่เป็นภววิสัย และอาจใช้การเสนอความจริงเฉพาะบางส่วนเพื่อสร้างผลตอบรับที่คาดหวัง หรือใช้ภาษาที่มีน้ำหนักเพื่อให้เกิดผลตอบรับทางอารมณ์มากกว่าทางเหตุผลต่อข้อมูลที่นำเสนอ[1]

ในศตวรรษที่ 20 โฆษณาชวนเชื่อ มักเกี่ยวข้องกับการจูงใจทางจิตวิทยามากกว่า[1]

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 Smith, Bruce L. (17 February 2016). "Propaganda". Encyclopædia Britannica, Inc. สืบค้นเมื่อ 23 April 2016.