โคโยตี้ (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

โคโยตี้ หรือ ไคโยตี้ อาจหมายถึง

  • ไคโยตี หรือ โคโยตี (coyote) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทหนึ่ง
  • โคโยตี้ ผู้ให้ความบันเทิงในลักษณะการเต้นเชิงเย้ายวน โดยผู้เต้นมักจะเป็นผู้หญิง
  • โคโยตี (องค์กร) (COYOTE) ชื่อองค์กรเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้ประกอบอาชีพทางเพศองค์กรหนึ่ง