โครงกระดูกภายใน

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

โครงกระดูกภายใน (อังกฤษ: Endoskeleton) เป็นโครงร่างแข็งภายในที่ทำหน้าที่ค้ำจุนร่างกาย และเป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อเพื่อใช้ในการเคลื่อนที่