โกวิท ตั้งตรงจิตร

โกวิท ตั้งตรงจิตร

เป็นนักเขียนสารคดีดีเด่นแห่งชาติ และเป็นนักตอบปัญหาในสถานีโทรทัศน์ช่อง 4 บางขุนพรหม ร่วมสมัยเดียวกับ ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล และ สมัคร สุนทรเวช และเป็นนักเขียน[1]หนังสือเป็นอาชีพ รวมถึงมีงานเขียนอ่านออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงของกรมโฆษณาการ ในสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม

ผลงานพิเศษ แก้

ผลงานหนังสือ แก้

  • เที่ยวเมืองจีน
  • สุดขอบฟ้าปารีส
  • เยือนถิ่นอินเดีย
  • กลศึกสงครามในสามก๊ก
  • แผ่นดินนี้ศรีลังกา
  • ..ฯลฯ

อ้างอิง แก้