โกลดีอง ภาษาอังกฤษ Chlodio หรือ Clodio, Clodius, Clodion, Cloio หรือ Chlogio (ตายราวค.ศ.450) เป็นกษัตริย์ของชาวแฟรงก์ที่โจมตีและต่อมาครอบครองดินแดนและเมืองที่เป็นที่อยู่อาศัยของชาวโรมันในซิลบา การ์โบนาเรีย ไกลออกไปทางตอนใต้แถวแม่น้ำซ็อมม์ เริ่มต้นฐานที่มั่นของชาวแฟรงก์ที่โดยหลักการแล้วอยู่ในจักรวรรดิโรมัน เป็นที่รู้จักจากบันทึกน้อยฉบับมาก แต่คิดกันว่าเขาอาจเป็นบรรพบุรุษของราชวงศ์เมรอแว็งเฌียง และอาจเป็นลูกหลานของชาวซาเลี่ยนแฟรงก์ที่เขียนไว้ในแหล่งข้อมูลโรมันในคริสต์ศตวรรษที่ 4

โกลดิยง
กษัตริย์ของชาวแฟรงก์
Portrait Roi de france Clodion.jpg
โกลดิยง
ครองราชย์20 ปี
พระราชบุตรเมโรแว็งเฌียง (ไม่ชัดเจน แต่อาจจะมีความเกี่ยวข้อง)
พระนามเต็ม
โกลดิยง
พระราชบิดาธูเดอแมรส์ หรือ ฟารามงด์ (ไม่ชัดเจน)
สวรรคตอาจจะหลังค.ศ.450