กอทิก

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก โกธิก)

กอทิก (อังกฤษ: Gothic) อาจหมายถึง