แฮร์รือ ฮารด์ท

Wikidata-logo.svg แฮร์รือ ฮารด์ท
เกิด: 4 สิงหาคม 1899; พูลา
เสียชีวิต: 14 พฤศจิกายน 1980; เวียนนา
ประเทศ: ประเทศออสเตรีย

ข้อมูลอย่างเป็นทางการ

อาชีพ: stage actor, นักแสดงภาพยนตร์

แฮร์รือ ฮารด์ท (4 สิงหาคม ค.ศ. 1899 – เวียนนา, 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1980) เป็นนักแสดงชายชาวออสเตรีย

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข