แฮร์คอยเนอร์อุนด์ดีฟลุต

แฮร์คอยเนอร์อุนด์ดีฟลุต (เยอรมัน: Herr Keuner und die Flut; แปลว่า นายโคยเนอร์กับน้ำขึ้น) เป็นนิทานคติสอนใจ[1]ของ เบอร์ทอลท์ เบรคชท (Bertolt Brecht)

เนื้อหา แก้

นายโคยเนอร์เดินไปในหุบเขาแห่งหนึ่ง เมื่อน้ำเริ่มขึ้นจึงรู้ว่าตัวเองอยู่ในชะวากทะเล ทันใดนั้นนายโคยเนอร์หยุดเดินและมองหาเรือที่อาจจะช่วยเขาออกไปจากสถานการณ์นั้นได้ เขารอจนน้ำท่วมถึงคอ ซึ่งหากรอต่อไปคงต้องจมน้ำแน่ จึงทิ้งความหวังในการรอเรือและตั้งความหวังว่าน้ำจะไม่ขึ้นต่อไป แต่แล้วน้ำก็ท่วมมาถึงปาก จึงทิ้งความหวังน้ำไม่ขึ้นอีกและเริ่มว่าย และเข้าใจว่าตนเองเป็นเรือเช่นกัน[2]

คติสอนใจ แก้

เบอร์ทอลท์ เบรคชท ต้องการให้ผู้อ่านมีความเชื่อมั่นในตัวเองและพยายามช่วยตัวเอง ไม่ควรรอความช่วยเหลือจากคนอื่น นอกเหนือจากนั้นควรมีความมั่นใจในตัวเอง ส่วนมากคนจะไม่ค่อยคิดเท่าใด จะรอแต่ความช่วยเหลือจากผู้อื่น ซึ่งของอย่างนี้ไม่แน่นอน เมื่อคนเข้าใจและมองเห็นว่าแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ เมื่อนั้นเขาก็จะแก้ปัญหานั้นได้เอง โดยไม่จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น [3]

เรื่องราวของนายโคยเนอร์ แก้

นายโคยเนอ์กับน้ำขึ้น เป็นนิทานเรื่องหนึ่งจาก เรื่องราวของนายโคยเนอร์ (เยอรมัน:Geschichten vom Herrn Keuner) ซึ่งส่วนมากจะเป็นนิทานคติสอนใจ ซึ่งเบรคชทได้ประพันธ์และรวบรวมเป็นเล่มในระยะเวลา 30 ปี ในขณะนี้ (ปี 2012) มีการรวมนิทานเกี่ยวกับนายโคยเนอร์ทั้งหมด 121 เรื่อง

หนังสือ แก้

  • Bertolt Brecht: Geschichten vom Herrn Keuner – Zürcher Fassung. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2004, ISBN 978-3-51841-660-0.
  • Bertolt Brecht: Geschichten vom Herrn Keuner. Suhrkamp Verlag 2003, ISBN 978-3-518-22366-6 (Bibliothek Suhrkamp 1366).

อ้างอิง แก้

  1. Klaus Völker: Brecht Chronik, Daten zu Leben und Werk, zusammengestellt von Klaus Völker, Reihe Hanser 74, Carl Hanser Verlag, 3. Aufl., München 1978,
  2. Fabeln. Reclam Universal-Bibliothek, Band 9519
  3. http://www.xn--prfung-ratgeber-0vb.de/2012/02/herr-keuner-und-die-flut-brecht-interpretation/

แหล่งข้อมูลอื่น แก้