แอนโดเวอร์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

แอนโดเวอร์ (อังกฤษ: Andover) อาจหมายถึงเมืองใดเมืองหนึ่งดังต่อไปนี้: